30. august – 29. september, Svolvær

Velkommen til Lofoten internasjonale kunstfestival (LIAF), en av Norges viktigste begivenheter på området samtidskunst.
Festivalen har ikke et fast visningssted i Lofoten, men blir skapt på nytt hver gang ved å infiltrere og utforske det lokale landskapet og bevege seg rundt i det. LIAF har vist kunst i blant annet en park, en garasje, et bibliotek, et skur, en bunker, en fiskehjell, et privathus, en butikk, en gammel lagerbygning, etc. Det å utvikle og oppdage ny forståelse og kunnskap gjennom kunst står helt sentralt i festivalen.

LIAF 2019 henter inspirasjon fra mylderet av innvånere, materialer, strabaser og prosesser som finnes i den ekstra vide tidevannssonen som omslutter lofotøyene. Det åpnes opp for fire samtaler i dialog med dette miljøet, for å observere det avta og utvide seg, og for å følge overgangene i floa og fjæra.

Aktuelt

28. april kl. 14:00 – 16:15
«Torskens semiotikk» av João Pedro Vale og Nuno Alexandre Ferreira på Skrova. Felles portugisisk klippfiskmiddag med performanceforelesing som avslører sammenhenger mellom torsk, nasjonal identitet og seksualitet. Middagen og arrangementet er gratis og åpent for alle.

27. april – 12. mai
Tokt med FF Helmer Hanssen
To LIAF-kunstnere, Toril Johannessen og Michaela Casková, deltar på et forskningstokt, på jakt etter zooplanktonet raudåte.

24. april kl. 18:00
Kunstnerpresentasjon:«Et akustisk tidevannslerret» med Signe Lidén på Lysbøen i Ramberg. Presentasjonen er i samarbeid med Akademigruppa ved Lysbøen.

Mars – mai
João Pedro Vale og Nuno Alexandre Ferreira har gjestekunstneropphold i Skrova

Mars – mai
Signe Lidén har gjestekunstneropphold i Ramberg

Februar
Trygve Luktvasslimo spiller inn filmmusikk til sitt LIAF-verk Shallow Water Blackout med konsertorganist Gunnar Idenstam