Matte, materie og kropp

Lørdag 14. september

Denne begjærende armen vil utforske gjenklang og uforenlighet mellom menneskekropper, fast form, statistikk, algoritmer, tyngdekraft, etc. Den fokuserer på ufullkommenhet, nøyaktighet, feil, mønstre og utvisking, med vekt på konkrete svar på det uforklarlige og oppklarte. Bidragsyterne til dette programmet vil snart bli annonsert.