Visit the LIAF Archive Website

Notater

HVORFOR SJØSTJERNEN? //

Den kuratoriske ledsageren for 2019-utgaven av Lofoten International Art Festival er en skapning med armer og rørføtter, et urgammelt og kjent syn på strender, i tidevannskulper og på sjøbunnen langs kysten av disse øyene. Det er en pigghud, en sjøstjerne, en skapning som oppfatter verden på en måte vi bare kan forestille oss.

HVA I SJØSTJERNEN? //

Vår interesse for sjøstjerner er som en metafor, samtidig som den springer ut fra en ektefølt nysgjerrighet overfor selve dyret. Med oppmerksomheten vår rettet mot Lofotens tidevannssone – med sine uforutsigbare krefter, sine sykluser, sine beboere, og sine gjentagende ekstreme endringer – synes vi det var passende at ledsageren vår gjennom disse farvannene kunne peke i flere retninger samtidig. Vi er fire kuratorer som sammen forsøker å åpne opp for et virvar av samtaler på flere steder på øygruppen gjennom hele året.

Rett fra kilden
Plask, stress og tøyelighet
Matte, materie og kropp
Tenke tidevann, sanse skala
Uspesifisert

Våre sjøstjerneinspirerte kuratorarmer er ikke egentlig titler, men heller veiledninger og forslag som kan hjelpe gryende diskusjoner og måter å være på å få utspille seg. De er på forskjellige måter knyttet til steder og praksiser, til idéer, hendelser og observasjoner, og også til alle som lever sine liv påvirket av tidevannssonen. I Digermulen, i Valberg, i Ramberg, i Skrova og i Svolvær kryper armene allerede frem mens de fikler, smaker og får en følelse av stedene der de undersøker det som skjer både over og under vannflaten.

SKAL VI SJØSTJERNE?

De bekreftede deltakerne våre er allerede i gang med disse «armdiskusjonene», i det de gir stemme til, lytter til, bygger og former sitt arbeid tett på lokale miljø. Frem mot utstillingsmåneden, som innledes 30. august og varer ut september 2019, vil armene ekspandere og vikle seg inn i hverandre. På den måten vil de ulike prosessene og de ulike arbeidene langs hver arm ta del i hverandres samtaler.

«Om alt er like viktig, er det viktig å få med alt.»

Gammelt nordisk ordspråk

Denne delen av nettstedet gir innblikk i arbeidet med kuratorarmene, og målene med denne utgaven av festivalen på lengre sikt. Den vil fungere som vår utklippsbok, en samling fragmenter og ting & tang. Den kommer til å gradvis øke i omfang og tilegnes arbeidet med idéene knyttet til tidevannssonen fra så mange perspektiver som mulig.