Visit the LIAF Archive Website

Hva kan turistene bidra med i vårt lokalsamfunn?

Et av prosjektene til LIAF 2019 dreier seg om turisme i Lofoten. Den tsjekkiske kunstneren Kateřina Šedá har undersøkt og fundert over effekten turisme, og især Airbnb, har på lokalsamfunn. Hennes bidrag til LIAF-utstillingen tar tak i dette på en praktisk og konkret måte. Festivalen tilbyr gratis overnatting mot at turistene gir noe tilbake til lokalsamfunnet i form av dugnadsarbeid, gode gjerninger eller noe annet som kan gagne folk i nærmiljøet. Gjennom dette prosjektet ser Šedá på hvordan turistene kan gi noe tilbake, i form av synlige positive gjerninger, ikke bare kroner og øre.

Derfor ønsker vi å nå ut til folk, og høre hva innbyggerne her tenker at Svolvær trenger. Kanskje vil noen sette pris på en minikonsert eller eventyrfortelling fra et annet land? Kanskje trenger noen eldre hjelp til å bære hjem dagligvarer eller lage lunsj? Eller er det planlagt en dugnad med utbedring av turstier en turist kan delta på? Ingen forslag er for små. Det er bare å komme med dem! Det er selvsagt helt greit å være anonym.