Visit the LIAF Archive Website

Tangkongressen 20.–22. september, Svolvær

Tangkongressen ser nærmere på mindre utforskede kunstneriske og kulturelle felt knyttet til tang og andre makroalger. Arrangementet trer frem med et nysgjerrig blikk på en samtidig diskurs rundt tang, og hvordan tang brukes innen ulike næringer som energi, mat, ernæring, landbruk, kosmetikk og medisin. Sentralt i arrangementet står ulike performative, narrative, konseptuelle og materielle tilnærminger til tang. Gjennom hele Tangkongressen vil tang og tare fremmes som hovedpersoner innen kunstneriske og kuratoriske måter å skape på, og som en samarbeidspartner som kan hjelpe med å gi nye perspektiver til aktuelle og fremtidige debatter rundt økologi og miljø.

RETT FRA KILDEN
Å utforske motstand og samfunn fra menneskelige og ikke-menneskelige perspektiver; det er det som er utgangspunktet for Tangkongressen, et tre dager langt åpent program som utforsker kunstneriske og kulturelle sider knyttet til tare og andre makroalger. Blant arrangementene: åpne atelierer, presentasjoner av kunstneriske undersøkelser, forelesninger, samtaler og performancer med tare som tema. Med Devil’s Apron, Sarah Blissett, Futurefarmers, Signe Johannessen, Julia Lohmann, Sabine Popp og Astrida Neimanis.

OFFENTLIG PROGRAM

Det offentlige programmet foregår gjennom hele helgen, i all hovedsak på Svolvær filmteater. Det inkluderer foredrag, samtaler og performancer, i tillegg til funn, analyser og spørsmål fra de tre lukkede workshopene Coast, Line, Kelp Curing og Kelp Diagramme Collective som foregår i dagene før.

Fredag ​​20.
16:00–21:00
Introduksjon til Tangkongressen av LIAF-kuratorene. Forelesning ved prof. Cecilia Åsberg. Performance fra deltakerne i Coast, Line og Kelp Curing.

Lørdag 21.
10:00–22:00
Forelesning: So Tired, the Sea … med Astrida Neimanis, ordstyrer: dr Marietta Radomska. Performanceforedrag med Sabine Popp. En serie samtaler rundt Kelp Connections. Åpne atelierer hos Kelp Curing og Kelp Diagramme Collective. Performancer med Signe Johannessen og Devil’s Apron.

Søndag 22.
10:00–12:00
En uformell frokost etterfulgt av performancen Sea Ceremony av Julia Lohmann.

KUNSTVERK

The Kelp Medal of Honor av Signe Johannesen ser nærmere på historien om hvordan kunstnerens forfedre ble reddet fra kampene ved å gjemme seg i tangen i tidevannssonen under annen verdenskrig.

Common Notions (confusion resumes outside a few squaremeters) av Sabine Popp, startet opp som et eksperiment eller et spill, der hun undersøker alger, objekter og kroppers performativitet i det de blir observert.

Intertidal Shelter I + II av Devil’s Apron – Kåre Grundvåg og Trond Ansten – er en skulpturell intervensjon som undersøker hvordan vi kan legge til rette for et intimt møte mellom livet på grunt vann og oss mennesker.

Sea Ceremony – en forestilling av designeren Julia Lohmann, inspirert av den tradisjonelle japanske te-seremonien. En tid for felles deling og refleksjon over alger – organisme, superfood og bærekraftig materiale – et rituelt avslutningsarrangement med tang.

LIAF 2019, sammen med Annette Wolfsberger, initierte Tangkongressen med innspill fra flere kunstneriske organisasjoner og forskningsenter basert i Norden og Nordvest-Russland: Mustarinda, The Department of Seaweed, Posthumanities Hub, ArtLab Gnesta, Skaftfell – Center for Visual Art, og Laboratory for Aesthetics and Ecology.