Visit the LIAF Archive Website

Kunstnerpresentasjon i Ramberg

Et akustisk tidevannslerret

Signe Lidén er kunstner og har et arbeidsopphold på Ramberg mellom mars og juni. Hun jobber med lydkunst, skulptur, video og performance, og er opptatt av et steds historier og gjenklangen de skaper i form av minner, fortellinger og resonanser. Hun er interessert i steder som aktivt forholder seg til lange tidsspenn, og har arbeidet med bl.a. Svalbard Globale Frøhvlev, arkiver, huler og gruvesamfunn. Her på Ramberg arbeider hun med tidevannssonen.

Hennes idé er å spenne opp et stort lerret som strekker seg langsetter fjæra. Lerretet blir som en sensorisk membran, og vil inneholde elektronikk som fanger opp lyd, både innenfor menneskelig hørselsregister, samt intra –og ultralyd. Samtidig vil lerretet kunne spille av lyd, som en tekstil høyttaler. Inspirert av den senere tids forskning på bio-akustikk og sanse-modaliteter hos både dyr og planter, studerer hun et utsnitt av tidevanssonen. Kunstneren spør: ”Kan tidevannet forståes som en sans?” Tidevannsslerretet kommer opp rundt påske på Jusneset og vil stå fram til slutten av mai, avhengig av vær og vind.

Signe vil presentere arbeidet sitt og snakke om instrumentbygging og akustiske skulpturer. Det vil også være mulig å prøve ut ulike type mikrofoner, som vibrasjonsmikrofoner, hydrofoner, elektromagnetiske mikrofoner etc.

Lysbøen, Ramberg
Onsdag 24. april klokken 18:00

Servering av kaffe og kake
Gratis og åpent for alle
Velkommen!

Arrangeres av Lofoten internasjonale kunstfestival, LIAF sammen med akademigruppa ved Lysbøen

Bilde:
Plakat ved LIAF og Signe Lidén. Kunstverket hennes er fra Cold Coast Archive.