Visit the LIAF Archive Website

Kunstnerpresentasjon med Futurefarmers

Futurefarmers er en internasjonal konstellasjon av kunstnere, aktivister, forskere, gårdbrukere og arkitekter som jobber sammen for å foreslå alternativer til samtidens politiske og miljømessige organisering av sosiale rom. Futurefarmers, som ble grunnlagt i 1995, bruker ulike medier for å dekonstruere systemer, for å visualisere og forstå disse systemenes interne logikk, og for å prøve å tilby mer bærekraftige alternativer. Systemene de tar for seg kan dreie seg om mat, offentlig transport og utdanning. Amy Franceschini er grunnleggeren av Futurefarmers. Hun har utdannelse fra Universitetet for fotografi i San Fransisco og Stanford universitetet. Lode Vranken har master fra FN’s program for Human Settlements and Architectural Philosophy fra KU Leuven, Belgia. Amy Franceschini og Lode Vranken oppholder seg i Digermulen i flere perioder fra oktober 2018 til september 2019.

Utdrag fra vår invitasjon:
«Som del av Lofoten Internasjonale Kunstfestival (LIAF 2019) jobber kunstnerne Amy Franceschini (USA) og Lode Vranken (Belgia) sammen med et kunstprosjekt i Digermulen.

Første presentasjon er på Keisern Kafé i Digermulen, hvor de forteller om hvordan de jobber.

Vi byr på kaffe og vafler, velkommen!»