Visit the LIAF Archive Website

Les LIAF-tekstene fra Vagant

LIAF 2019 hadde et samarbeid med Vagant, hvor tre skribenter fra magasinet kom til Lofoten for gjesteopphold gjennom året. Tekstene deres ble trykket i en egen spalte, kalt Tidevann, i Vagants utgivelser gjennom året.

Nå kan du lese tekstene her:

Susanne Christensen: Under Lofotens sølvskyer
Mats O. Svensson: Bland Lofotens fula fiskar
Joni Hyvönen: Brottsplats Lofoten

Vagant er et tidsskrift for litteratur, kunst, musikk, film, ideer og samtidsdebatt.

Første nummer utkom i 1988, og siden har Vagant vært et arnested for ny litteratur, begeistrede intervjuer, kritiske kommentarer, humoristiske stikk til det etablerte kulturlivet, oversettelser av nytt og gammelt, filosofiske sideblikk og dyptpløyende analyser.
Vagant anno 2019 har som målsetning å injisere det nordiske ordskiftet om litteratur, kunst og samfunn med nye ideer, perspektiver og impulser utenfra. Vagants temaavdelinger oppsøker verdensbyer, frembrytende idéstrømninger og storpolitiske utfordringer.
Vagant har kontorer i Bergen, Berlin og København og trykker tekster på alle de skandinaviske språkene.