Visit the LIAF Archive Website

LIAF er tildelt Kunstkritikerprisen 2019

Devils Apron (Kåre Grundvåg & Trond Ansten), The Intertidal Shelter, skulpturell intervensjon for LIAF 2019, foto av Kari Finstad/LIAF

Lofoten internasjonale kunstfestival er tildelt Kunstkritikerprisen for 2019. Prisen gis til den utstillingen eller det kunstprosjektet i Norge som medlemmene i Kritikerlagets kunstseksjon mener var av størst betydning i året som gikk.

Kritikerlaget legger vekt på helheten av utstilling, langvarige arbeidsopphold for kunstnere og arrangementsprogram i sin begrunnelse for prisen, der de blant annet skriver:

Lofoten internasjonale kunstfestival 2019 maktet å forene langsiktige arbeids- og forskningsperioder for de inviterte kunstnerne med en svært meningsfull og gjennomført hovedutstilling i Lofotpostens gamle lokaler.

Om Kunstkritikerprisen
Kunstkritikerprisen deles i år ut for tolvte gang, og er en utmerkelse som tildeles den utstillingen eller det kunstprosjektet som medlemmene av Kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som har gått.

Kunstkritikerprisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner og stemmegivning fra medlemmene i Seksjon for kunst i Norsk kritikerlag. Prisvinnerne mottar en statuett utformet av billedkunstner Arne Nøst. Kritikerprisen ble opprettet i 2008.

For tidligere prisvinnere, se Kritikerlagets nettsider her.