Visit the LIAF Archive Website

”So Tired, the Sea…” på Algae Summit

Astrida Neimanis er forfatteren av Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology (2017), og kjent for utviklingen av konseptet hydrofeminisme. Se bio her

Tangboka, med bidrag fra Astrida Neimanis og mange flere kan bestilles her. Tangboka tar for seg tarens og havets politikk gjennom essays, fortellinger og kunst – og i de glidende overganger dem imellom. Den samler et mangfold av innfallsvinkler, tanker, ideer, historier og fakta om tang og tare. I boka vektlegges forestillingsevne, nysgjerrighet og fantasi som grunnlag for kunnskap og refleksjon.

Astrida Neimanis’ video-forelesning ”So Tired, the Sea…”, som ble bestilt til Lofoten internasjonale kunstfestival 2019, var nylig en del av Algae Summit, orgnisert av Luma Foundation i Arles 9-10 desember 2020.

SE FILMEN ONLINE: Filmen vil være tilgjengelig online til og med 13. desember og kan ses her.

Ikke gå glipp av muligheten til å se det vakre og opplysende arbeidet, som var favoritten til mange av deltakerne under LIAF 2019s Tangkongress.

Algae Summet inngikk i konferansen Luma Eco Days, som i følge arrangørene «Aims to bring together in Arles once a year, local and international experts to discuss ecological and economic issues with conferences, workshops and convivial moments.»

Tangkongressen tok for seg mindre utforskede kunstneriske og kulturelle felt knyttet til tang og andre makroalger. Du kan lese mer om kongressen her.