Visit the LIAF Archive Website

Tangboka fra LIAF 2019 er lansert

Tangboka springer ut av arrangementet «Tangkongressen», som var del av LIAF 2019. I boka kommer vi tett inn på tang og tare i lys av kunst og tenkning som har omsorg for marine økosystemer.

Fanget i strømmer og bevegelser er tang og tare levende byggverk som andre vesener eksisterer, organiserer seg, spiser, søker ly og hviler i. Deres biologiske selskapelighet er enestående – og det samme er deres evne til å skape god atmosfære. I denne boka kommer vi tett inn på tang og tare i lys av kunst og tenkning som har omsorg for marine økosystemer. Boka lar oss sanke innsikt ved å tilbringe tid med disse makroalgene, og med det avsløre deres egenskaper.

Tangboka tar for seg tarens og havets politikk gjennom essays, fortellinger og kunst – og i de glidende overganger dem imellom. Den samler et mangfold av innfallsvinkler, tanker, ideer, historier og fakta om tang og tare. I boka vektlegges forestillingsevne, nysgjerrighet og fantasi som grunnlag for kunnskap og refleksjon.

Tekstene og kunstverkene representert i Tangboka springer ut fra Lofoten International Art Festival – LIAF 2019, og det ukelange arrangementet Tangkongressen. I en tid der tang og tare har fått fornyet oppmerksomhet innen næringer som mat, fôr, energi, kosmetikk og medisin blir disse livsformene ofte sett på som ressurser som skal utvinnes for fortjeneste. I kontrast til en slik tilnærming trekker boka fram mindre synlige kunstneriske, kulturelle og sosiale perspektiver. Bidragsyterne og redaktørene nærmer seg disse mer-enn-menneskelige samfunnene som følgesvenner og som sankere. Tett på taren er håpet at flere vil sette pris på makroalgenes egen, vesentlige verdi.

Bidrag ved: Aoife Casby, Devil’s Apron, Robin Everett, Tiina Arjukka Hirvonen, Janna Holmstedt, Øyvind Novak Jenssen, Signe Johannessen, Signe Lidén, Julia Lohmann, Janice McEwen, Arjen Mulder, Astrida Neimanis, Michael Pantalos, Julia Parks, Viktor Pedersen, Marietta Radomska, Francisco Trento, Danni Zuvela og Cecilia Åsberg.

Redaktører: Hilde Methi, Neal Cahoon og Annette Wolfsberger.
Design: Solleveld & Toim
Fotodokumentasjon: Kari Finstad, Michael Miller og Kjell Ove Storvik.
Opplag: 500

Utgiver: Nordnorsk Kunstnersenter.

Tangboka ble lansert på Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær lørdag 29.august klokka 14:00 i forbindelse med åpningen av Øyvind Novak Jenssens utstilling Skulpturer fra testkjøkkenet og tildeling av Kunstkritikerprisen til LIAF 2019.

Mer om Tangboka:
Samlingen åpner med Cecilia Åsberg, Janna Holmstedt og Marietta Radomska sin feministiske, posthumanistiske tilnærming til en sameksistent livsstil – tanker som i praksis forlenges i samarbeidsarkitektur, spa-tilvirkning og ølbryggingspraksis hos Devil’s Apron i
Intertidal Shelter I & II.
Janice McEwens fortellinger, Historier som fester seg, beskriver deretter ulike møter med tang og tare langs kysten i Irland og New Zealand.

Robin Everetts Ancestrula tar for seg temaer som kollektivt åndedrag, sosial organisering og prosessen med å innstille seg til tidevannets rytmer gjennom studiet av ørsmå mosdyr som utnytter tangens struktur og materiale. Rytme, tid og skala resonnerer videre i samtalen mellom Signe Lidén og Arjen Mulder, der tidevannssonens flertallighet og tidevannets rytmisitet gir form til liv og forbinder cellulære bevegelser med solen og månens krefter.

Basert på praktiske prøvelser, deler Julia Parks sin innsikt fra eksperimenter med tang og tare som fremkallingsmiddel for film. Danni Zuvelas Samling er en uhyggelig og poetisk påminnelse om sammenhenger i næringssyklusen, der tilførsel av oksygen forbinder tang og tare med mennesket. Ernæring behandles konkret i oppskriftene til Øyvind Novak Jenssen, der mat og gjæring blir invitasjoner til å fortære og fordøye med tang og tare.

I andre halvdel av boka er Signe Johannessens Høysang til tang og tare presentert sammen med fotodokumentasjon fra kunstnerens opptreden under LIAF 2019 – Tang- og taremedaljen for fremragende innsats anerkjenner rollen til tang og tare som beskytter av kunstnerens slekt under andre verdenskrig. Herfra blir forestillinger om berøring med vesener under vann lekent behandlet i Tiina Arjukka Hirvonens tekst og tegninger, mens Francisco Trento i Tangutslipp gjennomgår Tangkongressen og diskuterer “prototyping” i relasjon til sosiale prosesser for kunnskapsoppdagelse og -deling i kunstens ulike produksjons- og visningsrom. “Å dele” er også essensen i Julia Lohmanns Sjøseremoni, som avsluttet Tangkongressen under LIAF 2019 med en oppsamling av ord og tanker blant de deltagende. I Viktor Pedersens Songs of the Uncontained møter vi deretter den mystiske figuren “Talluz”, som forsøker å kommunisere med “landskapningene”.

I bokas siste del presenteres essayet So Tired, the Sea … av Astrida Neimanis. Inspirert av et bilde av en havoter som har forankret seg, slumrende på rygg, til en kjempetare i vannoverflaten, legger Neimanis frem en rik og tidsriktig vekker, som setter kropper av vann, av alle slag, i forbindelse, i utmattende akselerasjon og med et universelt behov for søvn og hvile. Aoife Casbys “skapende ordkart”, A Word For …, gir oppmerksomhet til substantivers utilstrekkelighet såvel som til opplevelsens livlighet gjennom den brede tidevannssonen. Avslutningsvis avdekkes Lofotens tareskog i video-stillbilder fra droneopptak under vann av Michael Pantalos sin Blueye logg fra Nappstraumen.

Tangboka er tilgjengelig på engelsk og norsk og kan bestilles på salg@nnks.no.
Pris 200 kr + frakt.