Utlysning: Kelp Congress

Kelp Congress finner sted under LIAF 2019 mellom 17. og 22. september i Svolvær.
Dette er en begivenhet bestående av tre parallelle verksteder som vil lede inn i et åpent helgeprogram. Disse verkstedene vil utvide diskursen rundt tang i sammenhenger som energi, ernæring, landbruk og medisin, og vil sette søkelyset på mindre utforskede kunstneriske og kulturelle dimensjoner knyttet til tang, tare og andre makroalger.

Frem til 2. mai kan du søke plass på verkstedene!
Arbeidsspråket vil være engelsk, og vi har derfor valgt å holde oss til dette for resten av informasjonen.

Klikk deg videre til den engelske utgaven for informasjon om hvordan du kan søke plass på verkstedene her!