Notater

Notat #2 – Å strikke genseren med fem armer

LIAFs kuratorarmer vinker med fakter som fører tankene til lagånd, anstrengelser, begeistring og nysgjerrighet, men også bevegelse for bevegelsens skyld. Armene er heller ekspansive enn fokuserte, og de åpner opp for samtaler som kan overlappe og knytte bånd, selv om de også ledes av egne anliggende.

les mer

Notat # 1: Hvorfor sjøstjernen? // hva i sjøstjernen? // skal vi sjøstjerne?

Den kuratoriske ledsageren for 2019-utgaven av Lofoten International Art Festival er en skapning med armer og rørføtter, et urgammelt og kjent syn på strender, i tidevannskulper og på sjøbunnen langs kysten av disse øyene. Det er en pigghud, en sjøstjerne, en skapning som oppfatter verden på en måte vi bare kan forestille oss.

les mer