Visit the LIAF Archive Website

Notat #2 – Å strikke genseren med fem armer

LIAFs kuratorarmer vinker med fakter som fører tankene til lagånd, anstrengelser, begeistring og nysgjerrighet, men også bevegelse for bevegelsens skyld. Armene er heller ekspansive enn fokuserte, og de åpner opp for samtaler som kan overlappe og knytte bånd, selv om de også ledes av egne anliggende.

Tenke tidevann, sanse skala vokser ut fra en interesse for tid, langsiktighet, tidevannsprosessene som omgir Lofoten, og det bredere spekter av (natur) fenomener og krefter som påvirker vår jord. Sanse skala antyder en utforsking av både det som undersøkes, men også apparatene selv og begreper om mål – her har vi en mer ontologisk tilnærming til kunstnernes medium og materiale, i tillegg til å åpne opp for tilfeldige hendelser.

Plask, stress og tøyelighet er en refleksjon rundt mennesker og plassen mennesker opptar. Samtalen vil sammenføye emner som migrasjonsmønstre, nyliberal kapitalisme og den sesongavhengige overbefolkningen som oppstår ved «flo» under turistsesongen i Lofoten. Her utforskes tanker om trykk, spenning og en belastet infrastruktur som forsøker å takle disse rytmiske og sykliske bevegelsene.

Rett fra kilden ser på lokalsamfunn, kommunikasjon, forhold og ressurser fra både et menneskelig og et ikke-menneskelig perspektiv i bygda Digermulen øst i Lofoten. Synergi, motstand, hamskifte og mytedannelse vil tilnærmes knyttet til disse lokale aktørenes kroppslighet. I denne armen setter vi søkelyset på tang og tare og historiefortelling, mens vindens tilstedeværelse avdekker historier rett fra tidevannskildene.

Den begjærende armen matte, materie og kropp vil utforske gjenklang og uforenlighet mellom menneskekropper, fast form, statistikk, algoritmer, tyngdekraft, etc. Den fokuserer på ufullkommenhet, nøyaktighet, feil, mønstre og utvisking, med fokus på konkrete svar på det uforklarlige og uoppklarte.

Den femte og navnløse armen er viet det uspesifiserte. Som udefinert og eksperimentell representerer den en interesse for det ubestemte, det som ligger imellom, det som har uvisst utfall. Mer kan vi foreløpig ikke si.