Visit the LIAF Archive Website

Om LIAF

Foto: Trygve Luktvasslimo

Velkommen til Lofoten internasjonale kunstfestival – LIAF, en av Norges viktigste begivenheter på området samtidskunst.
Festivalen har ikke et fast visningssted i Lofoten, men blir skapt på nytt hver gang ved å infiltrere og utforske det lokale landskapet og bevege seg rundt i det. LIAF har vist kunst i blant annet en park, en garasje, et bibliotek, et skur, en bunker, en fiskehjell, et privathus, en butikk, en gammel lagerbygning, etc. Det å utvikle og oppdage ny forståelse og kunnskap gjennom kunst står helt sentralt i festivalen.

LIAF 2019 hentet inspirasjon fra mylderet av innvånere, materialer, strabaser og prosesser innenfor den ekstra vide tidevannssonen som omslutter lofotøyene. Det ble åpnet opp for fire samtaler i dialog med dette miljøet, for å observere det avta og utvide seg, og for å følge overgangene i floa og fjæra.

Utstillingsperioden var fra 30. august til 29. september 2019 i Svolvær.

Neste utgave av LIAF blir i 2022.

Foto: Trygve Luktvasslimo