Visit the LIAF Archive Website

Anna Boberg

Anna Boberg (1864 – 1935) var en kunstner fra Stockholm som jobbet i Lofoten på jevnlig basis. Anna fikk aldri muligheten til å ta en formell kunstutdannelse, men startet å male etter en reise til Spania i 1882. Det var i forbindelse med en reise til Norrland og Nord-Norge i 1901 at Anna besøkte Lofoten for første gang, og det var møtet med dette stedet som virkelig satte fart i den kunstneriske produksjonen hennes. De neste 33 årene hadde hun lengre arbeidsopphold i Lofoten, og malte i hovedsak motiver herfra. I likhet med de andre såkalte lofotmalerne, var Anna opptatt av å formidle dette stedet for resten av Europa. I 1903 stilte hun ut Lofoten-maleriene sine i Stockholm for første gang, og en utstilling i Paris i 1905 var med å gjøre lofotlandskapet kjent for et fransk publikum. Anna Boberg regnes som en viktig foregangsfigur for etableringen Kunstnerhuset i Lofoten, et bo- og arbeidssted for tilreisende kunstnere. I 1904 fikk Anna Boberg sin arkitektmann til å tegne et atelier på Svinøya ved innløpet til Svolvær havn. Det ble senere skjenket til den norske billedkunstnerorganisasjonen, og fungerte som et svensk/norsk kunstnerhus fram til krigen. Da ble det revet. I 1952 ble den erstattet med det større kunstnerhuset som ligger på en haug på en annen del av Svinøya i dag.

Anna Boberg var representert i LIAF utstillingen.