Visit the LIAF Archive Website

Anne Duk Hee Jordan

Anne Duk Hee Jordan er kunstner, bosatt i Berlin. I sitt virke skaper hun romantiske maskiner som speiler, utvider eller konverterer biologiske prosesser og kjemiske reaksjoner mellom levende organismer og dødt materiale. Hun tar sin inspirasjon fra marint liv, biologi, seksualitet og reproduksjon, ernæring og økologi, og forsker på dem med hjelp fra spesialister i ulike felt. For tiden er hennes prosjekter fokusert på det skiftende kjønn i økologien. Hun tar både marint liv og seksualitet, og utforsker endringene som skjer i dem og hvordan skapningene er i stand til å tilpasse seg disse endringene.
Anne Duk Hee Jordan studerte ved Kunstakademiet, Berlin Weissensee, og fortsatte med en mastergrad i Berlin ved Institut für Raumexperimente under Olafur Eliasson. Hun har hatt soloutstillinger på Balzer Projects (2016), Basel, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt og Berlin, inkludert Metrotopie på House of World Cultures (HKW). Seneste utstillinger hun har deltatt på er Beaufort Triennial i Belgia og på 1. Riga International Biennial of Contemporary Art (RIBOCA 1) (2018).

Hennes verk var en del av LIAF-ustillingen.