Bob L Sturm

Bob L. Sturm er førsteamanuensis for Tale, musikk og hørsel-avdelingen av Elektronikk og datateknologi ved den Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Før det underviste han i digital media ved Centre for Digital Music, School of Electronic Engineering and Computer Science ved Queen Mary University i London. Forskningen hans har bant annet fokusert på digital signalprosessering for lyd- og musikksignaler, maskinlytting, evaluering og algoritmisk komposisjon. Han er også musiker.
Sturm bidrar til LIAF-utstillingen i Svolvær gjennom september med et lydarbeid i ( )-rommet.