Visit the LIAF Archive Website

Bob L Sturm

Bob L. Sturm er førsteamanuensis for Tale, musikk og hørsel-avdelingen av Elektronikk og datateknologi ved den Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Før det underviste han i digital media ved Centre for Digital Music, School of Electronic Engineering and Computer Science ved Queen Mary University i London. Forskningen hans har bant annet fokusert på digital signalprosessering for lyd- og musikksignaler, maskinlytting, evaluering og algoritmisk komposisjon. Han er også musiker.

Music From the Ocean [excerpts], 2002
De utvalgte utdragene fra dette lydverket sonifiserer et års data fra år 2000 samlet inn ved en bøye i nærheten av land ved Oceanside i California. Hver 30 minutter lange observasjon fra bøyen er gjengitt i 40 millisekunders lydsnutter, som deretter sømløst er satt sammen til en komposisjon.

Bob L. Sturms lydverk var del av ( ) – rommet.