Visit the LIAF Archive Website

Cecilia Vicuña

Cecilia Vicuña er poet, kunstner, filmskaper og aktivist. Arbeidene hennes tar for seg akutte utfordringer i den moderne verden, herunder økologisk ødeleggelse, menneskerettigheter og kulturell ensretting. Hun er født og oppvokst i Santiago, Chile, men har bodd i eksil siden tidlig på 1970-tallet, etter militærkuppet mot den valgte presidenten Salvador Allende. Vicuña begynte å lage «precarious works» og quipu på midten av 1960-tallet i Chile som en måte å «høre en urgammel stillhet som venter på å bli hørt» på. De multimediale arbeidene hennes starter som et dikt, et bilde som etter hvert omformes til en film, en sang, en skulptur eller en kollektiv performance. Disse forgjengelige, stedspesifikke installasjonene ‒ som kan finne sted i natur, på gateplan og i museer ‒ er en måte å kombinere ritualer og sammenkomst. Hun kaller dette temporære, deltakende arbeidet for «lo precario» (det prekære): transformative handlinger som bygger bro over gapene mellom kunst og liv, det nedarvede og avantgarden.

Kuntur Ko [excerpts], 2012
Kuntur Ko er en samling dikt av poet og kunstner Cecilia Vicuña. De ble skrevet for vannånden og komponert som respons på ødeleggelsen av Chiles isbreer. Kuntur er forfedrenes ånd, isbreenes vokter, som vever vannet når det beveger seg fra isbre til hav og tilbake igjen.

Cecilia Vicuñas lydverk var en del av ( ) – rommet.