Visit the LIAF Archive Website

Coast, Line

Coast, Line er en «flerartsetnografisk» workshop som vil bruke improvisasjon til å vurdere biomakten til ikke-menneskelige levende, i måter de sanser og former sine verdener på. Med utgangspunkt i Futurefarmers’ samhandling med landsbyen Digermulen i Lofoten, vil deltakerne være med i et omvendt eksperiment der mennesket blir en marin art i et forsøk på å utforske mulighetene for sameksistens og "slektskap mellom arter". Søkelyset er på en politikk der tang fremstilles som en "ny bioøkonomi", og der undersøkelser i offentligheten utforsker havets flyktige bevegelser, glemte historier og politikk. Her vil "linjer" vurderes med tanke på skrift, teater, kartlegging, veving, koding, regler og lovgivning.

Futurefarmers er en internasjonal konstellasjon av kunstnere, aktivister, forskere, gårdbrukere og arkitekter som jobber sammen for å foreslå alternativer til samtidens politiske og miljømessige organisering av sosiale rom. Futurefarmers, som ble grunnlagt i 1995, bruker ulike medier for å dekonstruere systemer, for å visualisere og forstå disse systemenes interne logikk, og for å prøve å tilby mer bærekraftige alternativer. Systemene de tar for seg kan dreie seg om mat, offentlig transport og utdanning. Amy Franceschini er grunnleggeren av Futurefarmers. Hun har utdannelse fra Universitetet for fotografi i San Francisco og Stanford universitetet. Lode Vranken har master fra FN’s program for Human Settlements and Architectural Philosophy fra KU Leuven, Belgia.

Futurefarmers hadde Gjestekunstneropphold i Digermulen med flere besøk mellom oktober 2018 og juli 2019, noe som inngikk i lokalprogrammet Tidevann. De deltok også i LIAF-utstillingen.

Janice McEwen har flere grader i kulturstudier og kunst. Hun har jobbet i New Zealand, Storbritannia, og i Australia der hun i 14 år deltok i ulike kulturprosjekter med urbefolkningsgrupper i kystsamfunn, mest i Arnhem Land. For tiden er hun interessert i keltiske kulturer og jordbaserte filosofier og livssynssystemer, og hun deltar i et samarbeidsprosjekt om slektskap på tvers av arter med Michele O’Connor Connolly rundt tareskogen i Bantryfjorden i West Cork.

Janna Holmstedt er kunstner og forsker i Stockholm tilknyttet Posthumanities Hub. Hun jobber med forskjellige medier og kontekster, fra installasjon, sonisk fiksjon, kartlegging, turgåing, skriving og performance med en spesiell interesse for å lytte og fortelle. Hun utforsker sammenfiltrede temaer som kommunikasjon mellom arter, relasjoner mellom dem og «intra-aksjon» mellom kropper, omgivelser og teknologi. I sin doktorgradsavhandling Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening (Lund University, 2017) fokuserte hun på soniske økologier, havliv og lydteknologi. For tiden retter hun oppmerksomheten mot jordpleie, parsellbevegelsen og dyrking av mais.

Sergej Kostyrko er førsteamanuensis ved Statsuniversitetet i St. Petersburg. Forskningsområdet hans dekker de forskjellige aspektene ved mekanikk og termodynamikk i tynnfilmmaterialer. De siste årene har Kostyrko jobbet aktivt som lydkunstner med fokus på vitenskap og biokunstprosjekter. Han er også musiker og jobber med improvisasjons- og støymusikk. Mellom 2013 og 2017 var han en av kuratorene for musikkassett-selskapet Spina!Rec. Han er i dag medlem av Global Young Academy, der han sammen med Alexander Kagansky leder kunst- og vitenskapsgruppen og ArtSci Nexus-plattformen organisert av kuratoren Candace Goodrich og biokjemikeren John LaCava.

Julia Lohmann er professor i designpraksis. Hun undersøker og kritiserer de etiske og materielle verdisystemene som ligger til grunn for vårt forhold til flora og fauna. Julias forskningsinteresser omfatter kritisk praksis og design, biomaterialer, samarbeidsprosesser, museer og boliger, legemliggjøring og praksis som forskning. Som designer i Victoria and Albert Museum i 2013 etablerte hun Department of Seaweed, et tverrfaglig fellesskap som utforsker marine makroalgers potensial som designmateriale. Hun har doktorgrad i Innovasjonsdesign fra Royal College of Art, London.
Julia Lohmann bidro med Sea Ceremony i det offentlige programmet under Tangkongressen.

Julia Parks er kunstner, og jobber med bevegelige bilder, animasjon og foto. Hun bruker ofte serier med fotografier og projisert 16mm-film. Gjennom disse mediene utforsker hun forholdet mellom landskap, sted, mennesker, planter og industri, og fokuserer ofte på vestkysten av Cumbria i Nord-England. I april 2018 ble arbeidet hennes omtalt på BBC Countryfile, der hun viste hvordan hun kunne fremkalle 16mm-film ved hjelp av tang fra Barrow-in-Furness i Cumbria.

Danni Zuvela er kurator, skribent og kunstner. Hun jobber i Melbourne og Gold Coast i Australia. Sammen med Joel Stern har hun som kunstnerisk leder for den nasjonale
lydkunstorganisasjonen Liquid Architecture utforsket lyd og lytting som sosial praksis i samtidskunst. Med performance-foredragene sine tar hun i bruk sin akademiske bakgrunn og forskningsbaserte kuratoriske praksis. Fokuset hennes er på spørsmål knyttet til økologi, felleshukommelse og ikke-menneskelig subjektivitet, og gir seg utslag i diskursive kunstprosjekter som ofte finner sted på ikke-institusjonelle steder og i usikre landskap. Dannis pågående forskning ser på forholdet mellom landbasert kunnskap og akvatiske fortellinger; å lytte til ikke-menneskelige andre, eksperimentell gastronomi, fremtidig mat og mykogeografi som former for sosial organisering.

Alexander Rishaug er en lydkunstner og komponist som jobber i feltet mellom kunst og eksperimentell musikk. Rishaug lager stedspesifikke lydprosjekter som undersøker tid, minne, plass/sted og akustikk gjennom bruk av utvidede feltopptaksteknikker og avansert høyttalerteknologi, analoge synthesizere, datamaskiner og generativ lydmanipulasjon. Dette har ført til en rekke forestillinger, kunstprosjekter og samarbeid innen lydkunst, samtidsmusikk, visuell kunst, film, dans og teater. Rishaug har gitt ut album på internasjonale plateselskaper som: Asphodel, Smalltown Supersound, Melektronikk, Lucky Kitchen, Jester Records, Rune Grammofon, Freakout Cult, Enlightenment, Cronica Electronica, Eilean records og Tapeworm.

Coast, Line delte sine funn i det offentlige programmet under Tangkongressen.