Diana Deutsch

Diana Deutsch er Professor i psykologi ved Universty of California, San Diego. Hun er allment kjent for sine oppdagelser av musikalske illusjoner og paradokser som oktav-illusjonen, skala-illusjonen, glissando-illusjonen, tre-toneparadokset, cambiata-illusjonen, fantomord-illusjonen og tale-til-sang- illusjonen, blant andre. Hun forsker også på hukommelse for musikk, og hvordan vi forbinder lydene av musikk og tale med hverandre. I tillegg studerer hun absolutt gehør – hvorfor enkelte har dette,
og hvorfor det er så sjeldent.

Deutsch vil bidra på LIAF-utstillingen gjennom september med et lydarbeid i ( )-rommet.