Visit the LIAF Archive Website

Diana Deutsch

Diana Deutsch er Professor i psykologi ved Universty of California, San Diego. Hun er allment kjent for sine oppdagelser av musikalske illusjoner og paradokser som oktav-illusjonen, skala-illusjonen, glissando-illusjonen, tre-toneparadokset, cambiata-illusjonen, fantomord-illusjonen og tale-til-sang- illusjonen, blant andre. Hun forsker også på hukommelse for musikk, og hvordan vi forbinder lydene av musikk og tale med hverandre. I tillegg studerer hun absolutt gehør – hvorfor enkelte har dette,
og hvorfor det er så sjeldent.

Phantom Words and Other Curiosities, [excerpts], 2003
Diana Deutschs lydverk representerer en innsiktsfull serie eksperimenter som fokuserer på lydillusjoner og andre lydoppfattelser som utforsker de paradoksale forholdene mellom tale og musikk.

Diana Deutschs lydverk var en del av ( ) – rommet.