Visit the LIAF Archive Website

Éliane Radigue

Éliane Radigue bor i Paris. Hun har studert elektro-akustiske musikalske teknikker ved Studio d'essai ved den franske statlige organisasjon for allmennkringkasting, RTF, til å begynne med under ledelse av Pierre Schaeffer og Pierre Henry (1957-58), før hun etablerte sine egne banebrytende former for komposisjon. Hennes musikk, som har sin kilde i Arp-synthesizere og medium innspillingsbånd, tiltrakk seg betydelig oppmerksomhet for sin sensitive, brokete renhet. Etter å ha blitt en Tibetansk Buddhist i 1975 trakk Radigue seg tilbake og sluttet å komponere for en tid. Da hun på ny gikk i gang med sin karriere i 1979 fortsatte hun å arbeide med Arp-syntesizeren som hadde blitt hennes signaturinstrument. Hun komponerte Triptych for Ballet Théâtre de Nancy (koreografert av Douglas Dunn), Adnos II & Adnos III, og begynte på et verk i stor skala basert på livet til den tibetanske mesteren Milarepa.

Adnos I, II & III 1975, 1981, 1983
Den komplekse minimalismen i Éliane Radigues Adnos I, II, og III er komponert på en ARP 2500-synthesizer. Hos oppmerksomme lyttere som er villige til å følge de subtile bevegelsene og endringene i tone som oppstår i ytterkanten av vår oppfatningsevne, kan komposisjonene starte en meditativ respons.

Éliane Radigues tre lydverk var en del av ( ) – rommet.

I tillegg gjorde Emmanuel Holterbach en live rommessig fremførelse av Radigues tidlige feedback-komposisjoner under Høyvannsprogrammet.