Futurefarmers (Amy Franceschini og Lode Vranken)

Futurefarmers er en internasjonal konstellasjon av kunstnere, aktivister, forskere, gårdbrukere og arkitekter som jobber sammen for å foreslå alternativer til samtidens politiske og miljømessige organisering av sosiale rom. Futurefarmers, som ble grunnlagt i 1995, bruker ulike medier for å dekonstruere systemer, for å visualisere og forstå disse systemenes interne logikk, og for å prøve å tilby mer bærekraftige alternativer. Systemene de tar for seg kan dreie seg om mat, offentlig transport og utdanning. Amy Franceschini er grunnleggeren av Futurefarmers. Hun har utdannelse fra Universitetet for fotografi i San Fransisco og Stanford universitetet. Lode Vranken har master fra FN’s program for Human Settlements and Architectural Philosophy fra KU Leuven, Belgia.

Futurefarmers hadde gjestekunstneropphold i Digermulen med flere besøk mellom oktober 2018 og juli 2019, noe som inngikk i lokalprogrammet Tidevann.
De deltar i LIAF-utstillingen som kan besøkes i Svolvær gjennom hele september. De tar også del i Rett fra kilden, et segment av programmet Høyvann som foregår hver helg i festivalmåneden. Her er de navigatører for Coast, Line Field Research Strand og bidrar til det offentlige programmet for Tangkongressen.