Visit the LIAF Archive Website

Grace Dillon

Grace L. Dillon, ph.d. (anishinaabe) er professor ved programmet for urfolkstudier ved Portland State University i Oregon, der hun underviser på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i en rekke felt, som urfolkstudier, science fiction, urfolksfilm, populærkultur, rase og sosial rettferdighet og tidlig moderne litteratur. Hun er redaktør for Walking the Clouds: An Anthology of Indigenous Science Fiction (University of Arizona Press, 2012) og Hive of Dreams: Contemporary Science Fiction from the Pacific Northwest (Oregon State University Press, 2003). Arbeidet hennes er publisert i flere tidsskrifter, som The Journal of Science Fiction Film and Television; Foundation: The International Review of Science Fiction; Extrapolation; Journal of the Fantastic in the Arts; The Historical Journal of Film, Radio and Television; Science Fiction Studies og Renaissance Papers.

Grace L. Dillon bidro til Høyvanns-programmet Tenke tidevann, sanse skala.