Green Music

Green Music er et samarbeidsprosjekt mellom Francesco Cavaliere og Tomoko Sauvage. Sammen skaper de musikalske stykker og installasjoner som utforsker ulike livssyn og forestillinger som svever omkring fargen grønn. Ved å transformere grønne, funne gjenstander til nye instrumenter og scenografi, blir hvert stykke tilegnet en spesifikk situasjon, en anekdote eller et symbol – noen ganger ekte og andre ganger villedende – som kunstnerne har kommet over gjennom sine reiser og samtaler. Den kinesiske myten om en mann som bærer en grønn hatt, navngiving av trafikklysfarger i Japan eller de imaginære sangene om to grønne delfiner som hopper over en tennisbane under vann … Hver historie inspirerte Sauvage og Cavaliere i sin personlige utforskning av musikkproduksjon med rå og syntetiserte idiofoner, scenografi som grafisk partitur, spontane feltopptak og organisert improvisasjon.

Green Music bidrar til LIAF 2019-utstillingen i Svolvær med et lydverk i ( )-rommet.