Visit the LIAF Archive Website

Green Music

Green Music er et samarbeidsprosjekt mellom Francesco Cavaliere og Tomoko Sauvage. Sammen skaper de musikalske stykker og installasjoner som utforsker ulike livssyn og forestillinger som svever omkring fargen grønn. Ved å transformere grønne, funne gjenstander til nye instrumenter og scenografi, blir hvert stykke tilegnet en spesifikk situasjon, en anekdote eller et symbol – noen ganger ekte og andre ganger villedende – som kunstnerne har kommet over gjennom sine reiser og samtaler. Den kinesiske myten om en mann som bærer en grønn hatt, navngiving av trafikklysfarger i Japan eller de imaginære sangene om to grønne delfiner som hopper over en tennisbane under vann … Hver historie inspirerte Sauvage og Cavaliere i sin personlige utforskning av musikkproduksjon med rå og syntetiserte idiofoner, scenografi som grafisk partitur, spontane feltopptak og organisert improvisasjon.

Twin Emerald Dolphins, 2017
Med Twin Emerald Dolphins blir vi presentert for essensen av musikken til duoen Green Music (kunstnerne og musikerne Francesco Cavaliere og Tomoko Sauvage). Her gir de liv til en tenkt filmmusikk av ”grønne” historier med skulpturer og ikoner som er vekket til live av dyrestemmer, vind og undervannsflora.

Green Musics lydverk var en del av ( ) – rommet.