Jackie Karuti

Jackie Karuti er en kunstner basert i Nairobi. Hennes praksis er i stor grad eksperimentell og hun benytter nye medier gjennom tegninger, video og installasjoner. Arbeidene hennes baserer seg på ideer rundt kunnskapsproduksjon og tilgjengelighet, samt vellet av muligheter som springer ut av radikal fantasi. Karuti har deltatt i utstillinger og hatt gjestekunstneropphold både lokalt og utenlands, blant annet ved Gasworks residency program i London. Hun er tidligere student ved Àsìko; en panafrikansk kunstskole skapt for å rette opp de ofte utdaterte eller ikke-eksisterende kunstneriske og kuratoriske læreplanene ved tertiære institusjoner over hele Afrika.

Jackies arbeid vises under LIAF-utstillingen som kan sees i Svolvær gjennom hele september måned.