Kajsa Møllersen

Kajsa Møllersen er statistiker og jobber som forsker ved UiT Norges arktiske universitet. Hun forsker på statiske metoder for utforsking av data, anvendt på genutrykk og DNA-metylering. Utforskning av data har som mål å hente ut informasjon, gjenkjenne mønster og lage hypoteser for datasett der lite eller ingenting er kjent på forhånd. Forskningsinteresser: billedanalyse, clustering, divergensfunksjoner, feature selection, maskinlæring, multiple instance learning, genutrykk, føflekkreft, brystkreft. Hun er styremedlem i Norsk forening for billedbehandling og mønstergjenkjenning.

Møllersen bidrar med foredraget Statistikkens estetikk under helgeprogrammet Høyvanns arm Matte, materie og kropp lørdag 14. september.