Visit the LIAF Archive Website

Kajsa Møllersen

Kajsa Møllersen er statistiker og jobber som forsker ved UiT Norges arktiske universitet. Hun forsker på statiske metoder for utforsking av data, anvendt på genutrykk og DNA-metylering. Utforskning av data har som mål å hente ut informasjon, gjenkjenne mønster og lage hypoteser for datasett der lite eller ingenting er kjent på forhånd. Forskningsinteresser: billedanalyse, clustering, divergensfunksjoner, feature selection, maskinlæring, multiple instance learning, genutrykk, føflekkreft, brystkreft. Hun er styremedlem i Norsk forening for billedbehandling og mønstergjenkjenning.

Møllersen bidro med foredraget Statistikkens estetikk under helgeprogrammet Høyvanns arm Matte, materie og kropp.