Visit the LIAF Archive Website

Kelp Curing

Kelp Curing utforsker kollektiv sanking, vandring, skriving, historiefortelling og bevegelsespraksis knyttet til tang og tidevannssonen. Deltakere oppfordres til å utforske 'konservering' (knyttet til begrepene omsorg, helbredelse og kuratering), både som metode og som konsept for å møte tang og andre produktive prosesser knyttet til havets økologi. Det vil eksperimenteres med tørking, røyking og fermentering, samt det å skape og dele egne historier, poesi og oppskrifter med røtter i områdets tidevannssone. Disse fremgangsmåtene vil utgjøre en undersøkelse av tangrelaterte livsformer og miljøer, karbonsyklusen i møte med tidevannssonen, og innviklede fordøyelses-, sammensetnings- og nedbrytningsprosesser.

Sarah Blissett er doktorgradsstipendiat basert i London. Hennes praksis og forskning undersøker økologi og mat i performance gjennom en studie av algeorganismer og økosystemer. Arbeidet hennes drøfter hvordan metoder og materialiteter ved matlaging, smaking og fordøyelse kan gi nye innsikter i gjensidige økologiske avhengighetsforhold, noe som kan ryste ved antroposentriske narrativer ved produksjon og konsum. Sarah er medlem av det London-baserte kollektivet Water Bodies og har samarbeidet på en serie prosjekter som del av 2018-utgaven av Whitstable Biennalen, som igjen kom etter arbeid med LADA i 2017. Hennes forskning og skriving har vært publisert på web-journaler som FEAST og Something Other. Sarah Blissett leder workshopen.

Aoife Casby er billedkunstner, skribent og redaktør, og bor og arbeider i Connemara Gaeltacht-området vest i Irland. Hun jobber for tiden med en doktorgradsavhandling i Creative writing ved Goldsmiths University. Interessefeltene hennes er materielt språk og forholdene mellom landskap og ord, bilde og objekt. Den siste tiden har hun jobbet med installasjoner og tekster der tang, ord og lokalkunnskap om potetdyrking blir brukt for å utforske tanker om ritualer, historie og hvordan åkere formes.

Tinna Guðmundsdóttir er en islandsk kunstner og leder innen kulturfeltet. Hun ble uteksaminert i 2002 med en bachelorgrad fra multimedie-fakultetet ved Islands kunstakademi, og i 2008 fullførte hun en mastergrad i kulturledelse fra Bifröst universitet på Island. Hun har jobbet som kontorleder ved kunstakademiet i Reykjavik (2005-2008), var leder for samtidsmuseet Nýló i Reykjavík (2009-2011) og direktør for Skaftfell kunstsenter i Seyðisfjörður på Øst-Island (2012-2018). Guðmundsdóttir har også arbeidet med uavhengige prosjekter som: Lortur Biennale (2002, 2004 & 2008), Sequences Real-Time Art Festival (2008), vært redaktør for publikasjonen “The Living Art Museum 1978-2008” (2010) og produsent for dokumentaren “Seeing Eye Dog” (2017). Som kunstner har Gudmundsdóttir stilt ut ved Nýló, Klink & Bank, Skaftfell og The Factory i Hjalteyri.

Tiina Arjukka Hirvonen er utøvende kunstner og gartner. For tiden tar hun vare på gjestekunstnerhuset Mustarinda (i Finland) og dets beboere. Hun jobber innen kunstundervisning og er for tiden del av et kunstvitenskapelig samarbeid med en gruppe nevolusjonsbiologer, der de gransker måter å koble sammen og forstå endringer i biomangfoldet. Hun har ambisjoner om å bli en som oppmuntrer og inkluderer andre til å lære, og om å finne et eget sted å slå seg ned og dyrke mat.

Øyvind Novak Jenssen bor og jobber i Oslo, hvor han for tiden er førsteårs student på MA-studiet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Arbeidsmetodene hans er inspirert av matlagingsfeltet, og han bruker metoder som sanking og konservering aktivt i sitt arbeid som kunstner. Han arbeider hovedsakelig med installasjoner satt sammen av et bredt spekter av organiske materialer, og arbeider ofte rundt temaer som bærekraft og miljøspørsmål, men forsøker å gjøre det med en letthet og humor og der fascinasjonen for materialet i seg selv står sentralt.

Anne Cecilie Lie undersøker «hvordan man skaper» i den nåværende geologiske epoken som kalles antropocen. I arbeidet ser hun nærmere på medfølgende filosofiske og etiske spørsmål, og også i mulige fremtidsscenarioer. Hun viser til blindsoner i sosiale og bygde strukturer og foreslår nye alternativer for sameksistens som motsetning til det menneske-eksepsjonelle/sentriske. Lie jobber med mange ulike medier, som lyd, performance, installasjon og tekst. Noen ganger jobber hun alene, andre ganger med samarbeidspartnere fra både kreative felt, vitenskapelige forskningsområder og med kunnskapsprodusenter som utdanningsinstitusjoner, biblioteker og lokalsamfunn.

Paola Ruiz Moltó er en tverrfaglig kunstner med doktorgrad i billedkunst fra Universidad Complutense de Madrid. Hun har spesialisert seg på samtidsskulptur, og de pågående undersøkelsene hennes utforsker forholdet mellom rom og vakuum, materie og rom, og bruken av plantetekstilfibre og organiske materialer innen bærekraftig skulptur. Hun har deltatt i flere internasjonale prosjekter de siste årene og underviser på en rekke utdanningsnivåer. Gjennom sitt arbeid med materialer fra naturen, betrakter hun den skulpturelle installasjonsopplevelsen som en ny tidsmessig oppfatning av rommet.

Cecilia Åsberg har vært professor og leder ved Kjønn, natur og kultur ved Linköpings Universitet (LiU) siden 2015, og har en nåværende rolle som gjesteprofessor ved Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, hvor hun forsker og underviser i feministiske teknologi-vitenskapelige studier, miljø-humaniora og planetarisk kunst. I en krysning mellom kunst og vitenskap tok Åsberg den første doktorgraden i kjønnsstudier i Sverige om genetisk billedfremstilling og vitenskap i visuell populærkultur. Hun er grunnlegger og leder av The Posthumanities Hub (nå sammen med Marietta Radomska), The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory (2013-2107), og sitter i det redaksjonelle styret for journaler som Unlikely og Ecocene. Hun har publisert i stor skala: nylig A Feminist Companion to the Posthumanities, Springer 2018 (sammen med Rosi Braidotti) og Animal Places, Routledge, 2017 (med Jacob Bull og Tora Holmberg), og hun holder i nåværende stund på å forberede en plattform for Planetary Environmental Arts and Humanities sammen øvrige forskere ved med KTH og LiU.

Kelp Curing deler sine funn lørdag 21. september klokken 15:30. Møtested: Svolvær filmteater