Visit the LIAF Archive Website

Kelp Diagram Collective

Kelp Diagram Collective har fokus på undervannsobservasjoner, korrespondanse og møter med 'den andre' i kunstneriske og vitenskapelige prosesser. Etter en to-dagers feltstudie av undersjøiske tareskoger i samarbeid med en dykker og marinbiolog, og gjennom grundige undersøkelser av bærekraftige innhøstingsmetoder, etableres et kollektivt arbeidsområde som fungerer som en sentral for materielt arbeid og utveksling. Med søkelys på to spesifikke tangarter: Laminaria hyperborea og Laminaria digitata, inntar deltakerne flere posisjoner gjennom fordypning, fantasi, synsberøring og bruk av analytiske verktøy.

Sabine Popp er doktorgradsstipendiat ved Fakultetet for Kunst, Musikk og Design ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsprosjekt “Agential Matter (Invisible Landscapes)” undersøker performativiteten til alger, objekter og kropper i obeservasjonstilfeller under vitenskapelig forskning, industriell produksjon og kunstneriske møter. Forskningen hennes undersøker et forsøk på å dreie det menneskesentrerte synspunkt til å gi materialiteten selv en dominant rolle. Popp tok en master i keramikk ved Kunstakademiet i Bergen i 2001, med gjestestudier ved Universitetet i Barcelona (skulptur) og Glasgow School of Arts (miljøbetinget kunst). Hennes praksis har for det meste vært basert på stedsspesifikke temporære prosjekter, noe som følger hennes interesse i livet lengst i nord. Hun har tidligere holdt en stilling som amanuensis i leire og keramikk, hvor hun fokuserte på praksisen og diskursen rundt objektet – dens lesning, applikasjon, format og kontekst, så vel som spørsmål ved materialitet i et bredt perspektiv.
Sabine Popp leder denne forskingsgruppen under Tangkongressen.


Anne Louise Blicher
er maler og grafiker, og arbeidet hennes innebærer ofte miljømessige forhandlinger i hvordan naturen i dag kan representeres. Hun er interessert i å gjøre om på tanken om et klassisk landskap der vi ser på naturen som et postkort. Hun beveger oss mot en forståelse av landskapet som vått og fullt av mikrober, som del av naturens økosystem, inspirert av Louis Pasteur (1822 – 1895) og hans oppdagelse av mikroorganismer. Denne tilnærmingen hedrer bakgårdens ugress. Hennes skildring av stein, ruiner, landskap, planter og geometriske former i ulik endring, utfordrer normative lineære og horisontale posisjoner. Hun er inspirert av 'grafisk antropologi' som en skrevet imaginær dokumentasjonsteknikk bestående av gjengitte prosesser post situ, basert på feltobservasjoner ved bruk av forskjellige generative prosesser og filtre.

Robin Everett er en britisk kunstner som bor og arbeider i Bergen. I tillegg til egen praksis er han en av grunnleggerne av det tekstbaserte kunstkollektivet TEXST i Bergen, og medlem av Mustarinda Association som holder til i Finland. Han tok mastergrad ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2018 og har siden stilt ut både i Norge og i utlandet. I sin praksis bruker han video, tekst og skulptur, og fokuserer på ikke-menneskelige strukturer og temporære skalaer. Arbeidet tar for seg denne situasjonen som en kartografi i flere nivåer, prosesser og konseptualiseringer av tidsoverlapping, der geologisk treghet intrikat vikles sammen med mikrotemporaliteter.

Heidi Hart er en Pushcart-prisvinnende poet, musiker og miljø-humaniora-forsker som deler tiden sin mellom fjellene vest i USA, og Skandinavia. Hun har en mastergrad fra Sarah Lawrence College og en doktorgrad i germanistikk fra Duke University. Hun har undervist i språk og kultur ved Utah State University (inkludert miljøvitenskap og nordisk litteratur og film) og skal undervise i tilsvarende kurs ved Weber State University fra høsten 2019. Hun har også vært gjesteforeleser ved Linnéuniversitetet i Sverige, der hun blant annet holdt en øko-skrive-workshop i 2018, og hun har ledet et studieprogram om bærekraft i Skandinavia for amerikanske studenter. De siste publikasjonene hennes fokuserer på lydens rolle i miljømedier.

Marcellvs L. er født i 1980 i Belo Horizonte i Brasil, og har siden 2006 pendlet mellom Berlin og Seyðisfjörður. Han arbeider med både video og lyd, og har stilt ut internasjonalt siden 2000. Blant nyere separatutstillinger er Ontologia Lenta ved Galeria Luisa Strina i São Paulo (2018), Slow Ontology at carlier | gebauer (2015) i Berlin, COMMA34 ved Bloomberg Space i London (2011) og VideoRhizome ved Kunsthalle Wien. Han har deltatt i en rekke gruppeutstillinger og biennaler, som den 16. Sydney-biennalen (2008), den 9. Lyonbiennalen (2007) og den 27. São Paulo-biennalen (2006). Han har stilt ut ved MAC – Musée d'art contemporain de Lyon (2014), Helsinki kunstmuseum (2013), Astrup Fearnley Museet i Oslo (2013), museet Nýló i Reykjavik (2011), Reina Sofia (2008), ZKM (2008) og samtidskunstmuseet MAM i São Paulo (2007).

Francisco Beltrame Trento er postdoktor ved CERADA, kunstuniversitetet i Helsinki, deltaker i Senselab og tidligere postdoktor ved Concordia University (2018-2019). Interessefeltet hans spenner fra forskningsskaping, filmstudier, ikke-menneskelige økologier, spektralitet, radikal pedagogikk og nevrodiversitet. Doktorgradsarbeidet hans var innen feltene kommunikasjon og semiotikk. Nylig har han hatt fokus på produksjon av multimodale kunstneriske forskningsforslag, fremkalt i form av tekster, video og kodingsplattformer. Her har han vært spesielt opptatt av hvordan man skal tenkte rundt arkiver som ikke hovedsakelig er avhengig av nevrotypiske standarder. I dette arbeidet har det å utvide definisjonen av arkivering i jordiske materialiteter, og deres geologiske, biologiske og systemiske forandringer som følge av omfattende menneskelig innblanding og utvinning stått sentralt.

Kelp Diagram Collective
deler sine funn lørdag 21. september klokken 15.30 i den gamle bruktbutikken.