Visit the LIAF Archive Website

Laurie Spiegel

Laurie Spiegel (født 1945 i Chicago) er en amerikansk komponist. Hun har arbeidet ved Bell Laboratories, innen datagrafikk, og er kjent for sine elektroniske musikkomposisjoner og den algoritmiske komposisjonprogramvaren Music Mouse. Spiegel ble sett på av enkelte som en pionér innen New Yorks ny-musikk-scene. Hennes komposisjoner fra 1970- og ’80-tallet var nedkodede i stedet for å være nedskrevne, noe som åpenbarte nye horisonter for improvisasjon og eksperimentering. Hun trakk seg tilbake fra denne scenen tidlig på 1980- tallet da hun opplevde at fokuset hadde forflyttet seg fra kunstnerisk prosess til produkt. Selv om hun fortsetter å livnære seg gjennom programvareutvikling søker Spiegel å bruke teknologi som et verktøy for å videreutvikle sin egen kunst. Spiegels Harmonices Mundi (eller «Music of the Spheres») som er en fortolkning av astronomen Johannes Keplers bok (Verdens harmonier), ble plukket ut av Carl Sagan til å være åpningssporet på «Sounds of Earth»-delen av The Golden Record som var plassert ombord på romsonden Voyager i 1977. Lydene hennes kretser fremdeles i solsystemet.

Kepler’s Harmony of the Worlds, 1980, 2019
The Expanding Universe ‒ debutalbumet til komponisten og datamusikkpioneren Laurie Spiegel fra 1980 ‒ brakte med seg nye metoder for live-interaksjon med datamaskinbasert logikk. Det utvalgte verket i ( ) – rommet, Keplers Harmony of the Worlds, var med på gullplaten sendt ut med
Voyager 1-romfartøyet i 1977.

Laurie Spiegels verk var en del av ( ) – rommet.

Hun medvirket også til Høyvann-programmet
Matte, materie og kropp med sitt videoverk
Voyages (1979).