Visit the LIAF Archive Website

Martha Todd

Martha Todd er en londonbasert figurativ skulptør og fotograf, som for tiden holder på med en praksisbasert doktorgrad: ‘Embodying the unreal – (re) making the mannequin in contemporary art.’
Siden hun ble uteksaminert fra Royal College of Art, har hun, ved siden av å produsere arbeider for utstilling, utviklet sine skulpturelle ferdigheter gjennom å jobbe med utstillingsdukker – mannequins – for butikkvinduer. Hennes studiopraksis omfatter bruk av leire, former og støping av kroppsdeler i ulike materialer. Hun utfordrer, pauser ved og dissekerer disse teknikkene for å skape figurative skulpturer som har til hensikt å fremprovosere en følelsesmessig reaksjon, noe som står i motsetning til simuleringen man finner i en utstillingsdukke. Hensikten med hennes praksis er å reflektere virkeligheten ved å markere betydningen av ufullkommenhet gjennom å vise til menneskekroppen og sammenhengen mellom skaperen og materialet under den skulpturelle prosessen.

Martha Todd bidro under helgeprogrammet Høyvann sitt segment Matte, materie og kropp.