Visit the LIAF Archive Website

Morten Torgersrud

Morten Torgersrud er en fotograf som arbeider med utgangspunkt i landskapet rundt Kirkenes. Han er interessert i hvordan omgivelsenes materialitet avbildes og forflyttes i den fotografiske teknologien. Ofte er det noe strukturelt ved Torgersruds tilnærming til forholdet mellom sted og fotografi, enten det er i eller utenfor galleriet. Arbeidene kan inneholde referanser til den lokale fotohistorien eller mer reduktive tilnærminger til det konkrete fysiske landskapet. De opererer sånn sett på ulike skalanivåer og med ulike grader av oppløsning.

Mortens verk var en del av LIAF-utstillingen.