Visit the LIAF Archive Website

Paola Torres Núñez del Prado

Paola Torres Núñez del Prado er en kunstner og forsker som arbeider med digitale media, programmering/interaktiv kunst, video, tekstiler og lydkunst. Hun utforsker sansenes grenser i den hensikt å undersøke oppfatninger forbundet med tolkning, oversettelse, misrepresentasjon og til og med trans-sensoriale opplevelser, hvor forvrengningene eller inntrengningene som genereres på mønster brukes som bevis på kontinuiteten til det menneskelige sinn (bortenfor kultur), og hvordan disse aspektene peker mot en oppløsning som påvirker både den sosiale og naturlige verdenen. I hennes arbeider er teknologi og tradisjonelle materialer sammenflettede, noe som bryter med den forestilte delelinjen mellom tradisjonelle håndverk og datavitenskap ved å utforske og designe både sterkt estetiske prototyper og likefremme kunstverk som passer inn i sfæren Tangible Interaction (menneskelig-data-interaksjon) og Critical Textiles ved å anvende hybride håndverkspraksiser som både inkluderer fagkyndig kroppsarbeid så vel som kyndig håndverk innen elektronisk/digital teknologi. Tilknyttet lyd bevarer disse tekstilene stemmene som tilhører virkeligheten til sine originale fabrikanter i en prosess der hun kun tjener som medium.

Paola Torres Núñez del Prados verk ble vist under LIAF-utstillingen, og hun tok del i Matte, materie og kropp som var et segment av helgeprogrammet Høyvann.