Pauline Oliveros & Ione

Pauline Oliveros' liv som komponist, artist, trekkspiller og forkjemper for humanitære reformer dreide seg om å åpne sine egne og andres følsomhet for lydenes univers og fasetter. Karrieren hennes, som inneholdt grensesprengende musikkproduksjon, strakk seg over femti år. På 1950-tallet var hun en del av en krets ikonoklastiske komponister, kunstnere og diktere i San Francisco. På 1960-tallet påvirket hun amerikansk musikk gjennom sitt arbeid med improvisasjon, meditasjon, elektronisk musikk, myter og ritualer. Hun skapte konseptet «deep listening» ‒ som også innebærer en livsutøvelse ‒ og hun er
grunnleggeren av Deep Listening Institute.

Ione er forfatter, dramatiker og regissør. Hun er også en anerkjent psykoterapeut som spesialiserer seg på myte og arv, drømmefenomener og kvinnesak. Ione leder refugier verden over. Hun er grunnlegger av Ministry of Maåt, Inc. (MoM, Inc.) og tidligere kunstnerisk leder for Deep Listening Institute.

Pauline Oliveros og Ione bidrar til LIAF 2019-utstillingen i Svolvær med et felles lydverk i ( )-rommet.