Visit the LIAF Archive Website

Pauline Oliveros & Ione

Pauline Oliveros' liv som komponist, artist, trekkspiller og forkjemper for humanitære reformer dreide seg om å åpne sine egne og andres følsomhet for lydenes univers og fasetter. Karrieren hennes, som inneholdt grensesprengende musikkproduksjon, strakk seg over femti år. På 1950-tallet var hun en del av en krets ikonoklastiske komponister, kunstnere og diktere i San Francisco. På 1960-tallet påvirket hun amerikansk musikk gjennom sitt arbeid med improvisasjon, meditasjon, elektronisk musikk, myter og ritualer. Hun skapte konseptet «deep listening» ‒ som også innebærer en livsutøvelse ‒ og hun er
grunnleggeren av Deep Listening Institute.

Ione er forfatter, dramatiker og regissør. Hun er også en anerkjent psykoterapeut som spesialiserer seg på myte og arv, drømmefenomener og kvinnesak. Ione leder refugier verden over. Hun er grunnlegger av Ministry of Maåt, Inc. (MoM, Inc.) og tidligere kunstnerisk leder for Deep Listening Institute.

Water Above Sky Below Now (Part 2), 2015
Dette verket er et samarbeidsprosjekt mellom avantgarde-komponisten og trekkspilleren Pauline Oliveros og sangeren, healeren og lydkunstneren Ione. I flere tiår har de også ledet Deep Listening Institute sammen. Water Above Sky Below Now (Part 2) ble opprinnelig fremført ved Live Ideas Festival i New York i 2015. Den består av Oliveros trekkspilling og Iones spoken word.

Pauline Oliveros og Iones lydverk var en del av ( ) – rommet.