Visit the LIAF Archive Website

PLO Man & Hashman Deejay

PLO Man har base i Berlin. Han er en del av ACTING PRESS – et prosjekt dedikert til distribusjon av informasjon via konkrete objekter, og immateriell opplevelse.

Hashman Deejay er en artist basert i Canada, og nær samarbeidspartner med ACTING PRESS. Han har en rekke musikalske samarbeid med andre artister, både i Europa og Nord-Amerika, i tillegg til soloverk under ulike alias.