Visit the LIAF Archive Website

Polina Medvedeva & Andreas Kühne

Polina Medvedeva er en russisk-nederlandsk filmskaper og kunstner som bor og jobber i Amsterdam. Arbeidene hennes undersøker forestillingen om det uformelle med fokus på økonomier og ikke-konforme fellesstrukturer, og disse prinsippene inspirerer det estetiske i videoene hennes. Medvedevas arbeider har vært utstilt ved Stedelijk Museum Amsterdam; Al-Ma’mal Foundation for Contemporary Art, Jerusalem; Inversia Festival, Murmansk; Rotterdam City Theatre; Art Brussels; Centre of Fine Arts Groningen; De Nieuwe Vide galleri, Haarlem og vist under IDFA Docs for Sale og på VPRO, blant annet. Hun har vært gjesteforeleser ved Publis School for Architecture, Brussel, Sandberg Instituut Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie, ArtEZ Zwolle, og er veileder og foreleser ved Utrecht Shool of the Arts, og har residens ved Rijksakademie Amsterdam i perioden 2020-2022.

Andreas Kühne
er en nederlandsk improvisator, lydkunstner og trommeslager. I sin kunstneriske praksis lager han audio-visuelle arbeider og produserer improvisasjoner basert på feltopptak, og lydsetter rom ved bruk av utradisjonelle teknikker for å markere kvaliteter
ved stedspesifikke inaktive objekter. Lyddesignet hans består av live-baserte elektroniske oppsett som genererer og manipulerer analoge lydsignaler i sanntid. På denne måten overføres friimprovisasjon til et digitalt uttrykk. Kühne er utdannet Master of Music ved ArtEZ
University of Arts, og er grunnlegger av og kurator for den interdisiplinære konsertserien RAMSES/MPRO i Amsterdam. Nylig og kommende opptredener inkluderer A4 cultural space, Bratislava; Sonic Acts Festival, Amsterdam; Inversia Festival, Murmansk; Muziekgebouw, Amsterdam; Overkill Festival, Enschede; State of Fashion Exhibition, Arnhem; Dutch National Opera & Ballet, Amsterdam. Kühne er gjestekunstner ved Splendor og ved Ramses Shaffy Huis. Han underviser i trommer ved Conservatorium van Amsterdam, og har vært gjesterettleder ved Utrecht School of the Arts.

Polina & Andreas bidro til LIAF-utstillingen med en dokumentar og performance som en del av avslutnings-programmet Plask, stress og tøyelighet.