Visit the LIAF Archive Website

Sabine Popp

Sabine Popp er doktorgradsstipendiat ved Fakultetet for Kunst, Musikk og Design ved Universitetet i Bergen. Hennes forskningsprosjekt “Agential Matter (Invisible Landscapes)” undersøker performativiteten til alger, objekter og kropper i obeservasjonstilfeller under vitenskapelig forskning, industriell produksjon og kunstneriske møter. Forskningen hennes undersøker et forsøk på å dreie det menneskesentrerte synspunkt til å gi materialiteten selv en dominant rolle. Popp tok en master i keramikk ved Kunstakademiet i Bergen i 2001, med gjestestudier ved Universitetet i Barcelona (skulptur) og Glasgow School of Arts (miljøbetinget kunst). Hennes praksis har for det meste vært basert på stedsspesifikke temporære prosjekter, noe som følger hennes interesse i livet lengst i nord. Hun har tidligere holdt en stilling som amanuensis i leire og keramikk, hvor hun fokuserte på praksisen og diskursen rundt objektet – dens lesning, applikasjon, format og kontekst, så vel som spørsmål ved materialitet i et bredt perspektiv.

Sabine Popp var navigatør av forskingsgruppen Kelp Diagramme Collective under Tangkongressen.