Visit the LIAF Archive Website

Sarah Blissett

Sarah Blissett er doktorgradsstipendiat basert i London. Hennes praksis og forskning undersøker økologi og mat i performance gjennom en studie av algeorganismer og økosystemer. Arbeidet hennes drøfter hvordan metoder og materialiteter ved matlaging, smaking og fordøyelse kan gi nye innsikter i gjensidige økologiske avhengighetsforhold, noe som kan ryste ved antroposentriske narrativer ved produksjon og konsum. Sarah er medlem av det London-baserte kollektivet Water Bodies og har samarbeidet på en serie prosjekter som del av 2018-utgaven av Whitstable Biennalen, som igjen kom etter arbeid med LADA i 2017. Hennes forskning og skriving har vært publisert på web-journaler som FEAST og Something Other.

Sarah Blissett var navigatør av forskningsgruppen Kelp Curing under Tangkongressen.