Visit the LIAF Archive Website

Talluz (Viktor Pedersen)

Talluz (født 9 millioner år f.Kr.) er en algeorganisme som lever i tareskogene i Nord-Norge. Via metoder som både er magiske og relasjonelle søker Talluz å tjene de mellomartslige samfunnene ved de undersjøiske skogene. Når tidevannet er lavt kan Talluz også kommunisere med skapninger på land og dele sin betydningsfulle kunnskap.

Talluz (Viktor Pedersen) bidro til LIAF med performance under Åpningshelgen.