Visit the LIAF Archive Website

Torsk / Codfish

Sounds of flirting cod, 2017
På havets dyp er lyd og hørsel langt viktigere enn lys eller syn. Havforskningsinstituttet har vært så elskverdige å låne oss disse eiendommelige opptakene av kommunikasjon blant gytende torsk. Vi vil spesielt takke prosjektet 3S – (Sonar, Safety, Sea mammals). Dessverre vil seismisk aktivitet under oljeleting, bruk av sonar, og økt skipstransport medføre støy som kan være både forstyrrende og skadelig for mangfoldet i havet.

Opptakene var en del av ( ) – rommet.