Visit the LIAF Archive Website

Tricia Middleton

Tricia Middleton bor og jobber i Montreal, Quebec. Den kunstneriske praksisen hennes, består blant annet av å lage store installasjoner. De består av en rekke ulike elementer, som løst sammensydd silke og bomullsstoffer, keramikk, maleri og fotografi. Hun samler, gjenbruker og blander funne objekter med det håndlagde og med materialer fra naturen, for å utforske det iboende potensialet i disse, og for å reflektere over hvorvidt disse materialene og objektene kan ha egne følelser. Med arbeidene sine forsøker hun å ta i bruk en psykoanalytisk overføringsteknikk mellom menneske og materiale, for å få innsikt i sanseopplevelser som oppstår i ekstreme estetiske opplevelser – fra det abjekte til det sublime. På denne måten dyrkes et dypere forhold mellom det levende og det såkalt livløse, for å åpne opp for mer empati mellom alle former for eksistens. Tricia Middleton gikk på Emily Carrs University for kunst og design (1997), og tok sin master i kunst ved Concordia universitetet (2005).

Tricias verk ble vist i LIAF-utstillingen, og hun deltok også under åpningshelgen i et segment av programmet Høyvann som foregikk hver helg i festivalmåneden. Tricias verk hadde bidrag fra Frantz Jørgensen, Cynthia Mitchell og Celia Perrin Sidarous.