Visit the LIAF Archive Website

Matte, materie og kropp

Lørdag 14. september

Denne begjærende armen utforsker gjenklang og uforenlighet mellom menneskekropper, fast form, statistikk, algoritmer, tyngdekraft, etc. Den fokuserer på ufullkommenhet, nøyaktighet, feil, mønstre og utvisking, med vekt på konkrete svar på det uforklarlige og oppklarte.

12:00 – 15:00 Workshop
Den gamle bruktbutikken
Drop-in-verksted med kunstneren og forskeren Martha Todd. Deltakerne blir invitert til å lage avstøpninger av det de opplever som sine «ufullkomne» kroppsdeler. Drop-in format.

19:00 – 19:30 Statistikklesning
Det tidligere Lofotpostbygget
En lesning av statistiske rådata fra frivillige lesere vil begynne inne i utstillingen. Dette vil også fortsette i intervallene til kveldsprogrammet.

19:30 – 20:30 Foredrag
Det tidligere Lofotpostbygget

Etter foredraget Statistikkens estetikk ved statistikeren Kajsa Møllersen, presenterer Toril Johannessen foredraget The Quantifying Spirit som ser på hvordan tall, regneark, grafer og beregninger brukes for å beskrive og kartlegge den naturlige verden. Gjennom en presentasjon av hennes nylige verk Skogsaken, og serien med verk Words and Years (inkludert i LIAF-utstillingen), vil kunstneren vurdere hvordan et konsept som miljøet har like mye å gjøre med teknologi som med naturen.

21:00 – 21:30 Performance
Det tidligere Lofotpostbygget

«Sonified textiles performance» og demonstrasjon av Paola Torres Núñez del Prado som utforsker forholdet mellom matematikk, koding, elektronisk musikk og veving av tradisjonelle tekstiler.

21:30 – 22:00 Videovisning
Det tidligere Lofotpostbygget

Den første norske visningen av Voyages (1979) av den elektroniske musikkpioneren Laurie Spiegel.

22:00 – 23:00 Konsert
Det tidligere Lofotpostbygget

Elatu Nessa fremfører kuu maakuu kuumaa maata: musikk sammensatt av loops, sang og gitar som er dedikert til fullmånen i september 2019.