Visit the LIAF Archive Website

Filmprogram #3 – kuratert av HÆRK med Erik Martinson

Kunstnere:

Visningssteder:

Towards a Theory of (Non)Scalability
Studenter fra Nordland Kunst- og filmfagskole har laget fire filmprogram som en respons til LIAF 2019s tematiske armer. Denne samlingen har fått tittelen Still There are Seeds to be Gathered, and Room in the Bag of Stars.
Kollektivet HÆRK (Johanne Brandtzæg Slaatta, Magnus Holmen, Anna Näumann, Johanna Nyström, Hamid Waheed) har i samarbeid med Erik Martinson kuratert programmene. Programarbeidet for visningene har hatt stedet Lofoten som utgangspunkt, for derfra å utforske globale sammenhenger og politiske forbindelser. Gruppen har sett og diskutert et bredt spekter av filmer, valgt ut med tanke på aktuelle tema. Dette er det tredje i rekkken.

Filmer: Gårdsarbeid (Work on the Farm), Bodil Furu, 2017, 32 min; Menaptwi (Smoked), Natasha
Naveau, 2018, 6 min; Know How Know #Tjaetsie (#Water), Sissel M. Bergh, 2018, 18 min; Coney
Island Baby
, Jeneen Frei Njootli, Gabrielle L’Hirondelle Hill, Chandra Melting Tallow, Tania Willard,
2018, 10:19 min; Wild Relatives, Jumana Manna, 2018, 66 min.