Visit the LIAF Archive Website

Filmprogram #2 – kuratert av HÆRK med Erik Martinson

Kunstnere:

Visningssteder:

This is the Rhythm of My Life

Studenter fra Nordland Kunst- og filmfagskole har laget fire filmprogram som en respons til LIAF 2019s tematiske armer. Denne samlingen har fått tittelen Still There are Seeds to be Gathered, and Room in the Bag of Stars.
Kollektivet HÆRK (Johanne Brandtzæg Slaatta, Magnus Holmen, Anna Näumann, Johanna Nyström, Hamid Waheed) har i samarbeid med Erik Martinson kuratert programmene. Programarbeidet for visningene har hatt stedet Lofoten som utgangspunkt, for derfra å utforske globale sammenhenger og politiske forbindelser. Gruppen har sett og diskutert et bredt spekter av filmer, valgt ut med tanke på aktuelle tema. Dette er det andre i rekken.

Utvalgte filmer:
Pedigree, Graeme Arnfield, 2018, 21:30 min; You Were an Amazement on the Day You
Were Born
, Emily Vey Duke & Cooper Battersby, 33 min; I Hope I’m Loud When I’m Dead, Beatrice
Gibson, 2018, 20:47 min; og Quasi-Monte Carlo, Paul Simon Richards, 2019, 58 min.