Visit the LIAF Archive Website

Tangkongressen – Paneldiskusjon «Kelp Connections»

Kunstnere:

Visningssteder:

“Kelp Connections” paneldiskusjon som inneholder et utall perspektiver på samarbeid omkring tang og tare, både lokalt og internasjonalt, i ulike fagfelt.