Visit the LIAF Archive Website

Panelsamtale – Lokal respons til «Special Report on the Oceans and Cryosphere in a Changing Climate»

Kunstnere:

Visningssteder:

Et program med samtaler om vern av hav, turisme og vitenskapelig forskning knyttet til Lofoten finner sted om ettermiddagen med bidrag fra Kaja Nyland, Ingrid Skjoldvær, Angelita Eriksen og Are Johansen. Arrangementet er et samarbeid med The New Arctic and Digital Oceans-prosjektet, et samarbeid mellom UiT, UC Berkeley og NTNU, representert ved Berit Kristoffersen og Alexander Arroyo. Arrangementet foregår samme uke som FNs klimapanel legger fram sin «Special Report on the Oceans and Cryosphere in a Changing Climate». Som en del av Ocean-Archive.orgs sitt prosjekt Climate Justice for a Living Ocean utgjør samtalene en del av en verdensomspennende respons på denne rapporten.