Visit the LIAF Archive Website

Performance – João Pedro Vale og Nuno Alexandre Ferreira

Kunstnerduoen João Pedro Vale og Nuno Alexandre Ferreira fremfører Semiótica do Bacalhau/Semiotics of the Cod: et performanceforedrag som involverer kollektiv matlaging. Torsk er hovedingrediensen, mens kunstnerne deler sin forskning rundt forestillinger om identitet relatert til denne fisken, og relasjonene og utvekslingen mellom Portugal og Norge. Publikum begrenset til 50 personer – inkluderer mat. Påmelding skjer på eget skjema som blir tilgjengelig under festivalåpningen fredag 30. august.