Visit the LIAF Archive Website

Tangmedaljen – Seremoni og utdeling

Kunstnere:

Visningssteder:

Kunstneren Signe Johannessen kan takke en spesiell type tang for at større deler av slekta hennes i det hele tatt ble født. Da nazistene kom til Finnmark under andre verdenskrig gjemte en av hennes slektninger seg i fjæra, skjulte seg ved å late som han var en stein og grave seg selv ned under tang og tare. Dette er en del av bakgrunnen for hennes prosjekt med tittelen Tang- og taremedaljen for fremragende innsats.

OBS: Sted for utdelingen blir annonsert.