Visit the LIAF Archive Website

Futurefarmers (Amy Franceschini & Lode Vranken)

Wind Theater, 2018–2019

A. Gjestekunstneropphold: Et lengre opphold i bygda Digermulen. Futurefarmers jobbet tett med elevene og rektor ved Digermulen grunn-skole – en skole uten lekser.

B. Skulptur / Arkitektur: En vinddrevet trykkpresse installert i Årstein (9× 4 × 4 meter) – tre, metall, pleksiglass. Panoramabilde, (12 × 12 × 5 tommer), tempera på papir.

C. Film: Filmtittel: Tre gitte retninger – sør, øst, vest … et panorama … og nord … står alene, skjermløs – en optisk illusjon som inviterer til undring for å fange vår tale. En trekanalsfilm presenterer vignetter av de forskjellige virkelighetene i spill i Digermulen.

Et blindt barn spør, ”hvilken farge har vinden?” … Vi svarer i et relasjonsteater der språk viker for lyd og lys, ord viker for undring, der replikkene ikke memoreres, men trer frem fra vindens veiledning.

Solen, panoramaet, rektor, veien, Digermulen, scenen –
et tomt svømmebasseng
overfylt av en endeløs sol,
13 skolebarn,
deltakernes ansikter
opplyst av et flakkende lys fra utallige speil på havet*,
solens gjenskinn,
vekker liv i fantasien og de legemlig kaputte,
et kor,
lunger fylt av nordavind,
en fabels sang,
en kamp,
et magisk bord (tøy som gir mat når det åpnes),
en gubbe dynamitt, en geit som (driter) gir gull,
en vindmølledrevet presse trykker manuskriptet du nå har lest.

* Et tåkete minne om en tekstlinje skrevet av kunstneren Geir Tore Holm, i en nærliggende setting til Lofoten, ”Sørfinnset sommerskole”, i 2017

Wind Theater er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk kunstnersenter (NNKS).
Futurefarmers tok del i LIAF 2019s gjestekunstnerprogram.

Medvirkende: Gunnar Aarstein, Digermulen skole, veien.
Film: Regissert av Amy Franceschini, filmet og redigert med Henrik Lande Andersen.
Scenografi: Futurefarmers.
Settproduksjon: Futurefarmers med Max Pairon + Wiebe Moerman.
Lyd: Niklas Adams

Futurefarmers (Amy Franceschini [f. 1970] + Lode Vranken [f. 1962]) er kunstnere med base i San Francisco og Gent.