Visit the LIAF Archive Website

Devil’s Apron (Kåre Grundvåg & Trond Ansten)

Intertidal Shelter del I og II, 2019

Utskårne trestokker, performativ skulpturell intervensjon.

Intertidal Shelter del I er en arkitektonisk intervensjon i littoralsonen som stiller spørsmålet: Er det mulig å legge til rette for et intimt møte mellom livet på grunt vann og oss mennesker?
Inspirert av samspillet mellom gjær og brygger i utviklingen av kveikstokker*, presenterer Devil’s Apron et spekulativt forsøk på å skape nye skulpturelle rom for beboerne i tidevannsbeltet.
Kunstnerduoen, som jobber med tang som råvare for brygging, har observert hvor- dan makroalger får økende oppmerksomhet som en kilde til blant annet mat og brensel i gryende industrier. Devil’s Apron ønsker å ta et skritt tilbake og bli bedre kjent med algene.

Ved full fjære lørdag den 31. august, reiste en skulpturell hage seg gjennom en performance i tidevannssonen utenfor Lofotpostbygget.

Del II av verket foregikk under Tangkongressen fra 20. til 22. september.

* Strukturer i tre brukt til konservering av gjær mellom bryggeøktene. Redskapet ble utviklet lenge før vitenskapen fikk kjennskap til mikroorganismer.

Intertidal Shelter del I og II er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk kunstnersenter (NNKS).

Devil’s Apron (2016) er en kunstnerduo bestående av Kåre Grundvåg og Trond Ansten. De bor og arbeider i Tromsø.